אגרות חוב

לחץ על אגרת החוב כדי לצפות בנתוני הסדרה

אשטרום נכסים אגח 8

מחיר

אג'

שינוי

תשואה לפדיון

מח"מ

טווח 52 שבועות

-

ע.נ רשום למסחר

עסקה אחרונה:

בשעה: