בעלי מניות

בעלי מניות באשטרום קבוצה

בעלי מניות %
קבוצת אשטרום 26.05%
אשטרום אחזקות 20.58%
הראל ק. גמל 4.85%
נוסבאום אברהם 4.72%
הפניקס ק.גמל 4.41%
אשטרום תעשיות 2.54%
גירון גיל 1.92%
זהבי מיכל 1.49%
לוי דפנה 1.38%
משורר ליפא 1.23%