בעלי מניות

בעלי מניות באשטרום נכסים

בעלי מניות %
קבוצת אשטרום 100%