ברוכים הבאים לאתר קשרי המשקיעים
אשטרום נכסים

המספרים שלנו לרבעון 3 2021

128.1 מיליון ₪

NOI

71 מיליון ₪

FFO

292 מיליון ₪

דמ"ש שנתי

89%

שיעור תפוסה

42.1 מיליון ₪

רווח תפעולי

2.1 מיליארד ₪

הון עצמי

5,321 מיליארד ₪

שווי נדל"ן

594,388 מ"ר

היקף נדל"ן

35 מיליון

דיבידנד

דוחות כספיים

שנתי

רבעון 2

The tabs are working. Please, note, that you have to add a template to the library in order to be able to display it inside the tabs.

אשטרום נכסים הינה חברה העוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות וכן באמצעות שותפויות עם אחרים, בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל (בגרמניה ובאנגליה). פעילות החברה כוללת ייזום, הקמה, שיווק וניהול של: מבני משרדים ותעסוקה, מרכזי מסחר וקניונים ומבני תעשייה. בנוסף, לחברה החזקות בחברת סיטיפס, מפעילת הרכבת הקלה בירושלים. אשטרום נכסים מנוהלת ע"י מר ירון רוקמן וכיו"ר החברה מכהן מר רמי נוסבאום.

חברות נוספות באשטרום נכסים

התראות דואר אלקטרוני