ברוכים הבאים לאתר קשרי המשקיעים
אשטרום נכסים

המספרים שלנו לשנת 2020

158.1 מיליון ₪

NOI

74.4 מיליון ₪

FFO

237.6 מיליון ₪

דמ"ש שנתי

91.5%

שיעור תפוסה

201.1 מיליון ₪

רווח תפעולי

1,907 מיליון ₪

הון עצמי

4,609 מיליון ₪

שווי נדל"ן

549,008 מ"ר

היקף נדל"ן

82 מיליון

דיבידנד

דוחות כספיים

רבעון 3

רבעון 1

אשטרום נכסים אגח 7

מחיר

אג'

שינוי

תשואה לפדיון

מח"מ

טווח 52 שבועות

-

ע.נ רשום למסחר

עסקה אחרונה:

בשעה:

אשטרום נכסים הינה חברה העוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות וכן באמצעות שותפויות עם אחרים, בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל (בגרמניה ובאנגליה). פעילות החברה כוללת ייזום, הקמה, שיווק וניהול של: מבני משרדים ותעסוקה, מרכזי מסחר וקניונים ומבני תעשייה. בנוסף, לחברה החזקות בחברת סיטיפס, מפעילת הרכבת הקלה בירושלים. אשטרום נכסים מנוהלת ע"י מר ירון רוקמן וכיו"ר החברה מכהן מר רמי נוסבאום.

חברות נוספות באשטרום נכסים

התראות דואר אלקטרוני