ברוכים הבאים לאתר קשרי המשקיעים
אשטרום נכסים

המספרים שלנו לרבעון 1 2024

74 מיליון ₪

NOI

21 מיליון ₪

FFO

329 מיליון ₪

דמ"ש שנתי

91.5%

שיעור תפוסה

72 מיליון ₪

רווח תפעולי

2,582 מיליארד ₪

הון עצמי

6,903 מיליארד ₪

שווי נדל"ן

573,489 מ"ר

היקף נדל"ן

דוחות כספיים

שנתי

רבעון 2

אשטרום נכסים אגח 9

מחיר

98.17

אג'

שינוי

-0.25

-0.25%

תשואה לפדיון

5.60%

מח"מ

3.21

טווח 52 שבועות

98.51

-

91.63

ע.נ רשום למסחר

453,855,478.00

עסקה אחרונה: 21-09-2023 10:04

אשטרום נכסים הינה חברה העוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות וכן באמצעות שותפויות עם אחרים, בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל (בגרמניה ובאנגליה). פעילות החברה כוללת ייזום, הקמה, שיווק וניהול של: מבני משרדים ותעסוקה, מרכזי מסחר וקניונים ומבני תעשייה. בנוסף, לחברה החזקות בחברת סיטיפס, מפעילת הרכבת הקלה בירושלים. אשטרום נכסים מנוהלת ע"י מר ירון רוקמן וכיו"ר החברה מכהן מר רמי נוסבאום.

חברות נוספות באשטרום נכסים

התראות דואר אלקטרוני