ברוכים הבאים לאתר קשרי המשקיעים
אשטרום נכסים

המספרים שלנו לשנת 2021

174.3 מיליון ₪

NOI

92.9 מיליון ₪

FFO

286 מיליון ₪

דמ"ש שנתי

90%

שיעור תפוסה

473.2 מיליון ₪

רווח תפעולי

2.3 מיליארד ₪

הון עצמי

5,796 מיליארד ₪

שווי נדל"ן

593,495 מ"ר

היקף נדל"ן

134 מיליון

דיבידנד

דוחות כספיים

שנתי

רבעון 2

אשטרום נכסים אגח 8

מחיר

אג'

שינוי

תשואה לפדיון

מח"מ

טווח 52 שבועות

-

ע.נ רשום למסחר

עסקה אחרונה:

בשעה:

אשטרום נכסים הינה חברה העוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות וכן באמצעות שותפויות עם אחרים, בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל (בגרמניה ובאנגליה). פעילות החברה כוללת ייזום, הקמה, שיווק וניהול של: מבני משרדים ותעסוקה, מרכזי מסחר וקניונים ומבני תעשייה. בנוסף, לחברה החזקות בחברת סיטיפס, מפעילת הרכבת הקלה בירושלים. אשטרום נכסים מנוהלת ע"י מר ירון רוקמן וכיו"ר החברה מכהן מר רמי נוסבאום.

חברות נוספות באשטרום נכסים

התראות דואר אלקטרוני