ברוכים הבאים לאתר קשרי המשקיעים
אשטרום נכסים

המספרים שלנו לשנת 2019

234.7 מיליון ₪

NOI

97.2 מיליון ₪

FFO

254.1 מיליון ₪

דמ"ש שנתי

93%

שיעור תפוסה

311.8 מיליון ₪

רווח נקי

1,763 מיליון ₪

הון עצמי

4,289 מיליון ₪

שווי נדל"ן

538,434 מ"ר

היקף נדל"ן

499,547 מ"ר

שטחי משרדים

דוחות כספיים

רבעון 2

שנתי

1,820
מחיר
שינוי
נפח מסחר
-
טווח יומי
-
טווח שנתי

אשטרום נכסים הינה חברה העוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות וכן באמצעות שותפויות עם אחרים, בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל (בגרמניה ובאנגליה). פעילות החברה כוללת ייזום, הקמה, שיווק וניהול של: מבני משרדים ותעסוקה, מרכזי מסחר וקניונים ומבני תעשייה. בנוסף, לחברה החזקות בחברת סיטיפס, מפעילת הרכבת הקלה בירושלים. אשטרום נכסים מנוהלת ע"י מר ירון רוקמן וכיו"ר החברה מכהן מר רמי נוסבאום.

חברות נוספות באשטרום נכסים

התראות דואר אלקטרוני