בורסת תל אביב:

אג'

שינוי:

/

מחזור ע"נ:

עסקה אחרונה:

בשעה:

ברוכים הבאים לאתר קשרי המשקיעים
אשטרום נכסים

המספרים שלנו לרבעון 2 2020

69.7 מיליון ₪

NOI

37.5 מיליון ₪

FFO

240 מיליון ₪

דמ"ש שנתי

90.5%

שיעור תפוסה

60.9 מיליון ₪

רווח תפעולי

1,817 מיליון ₪

הון עצמי

4,479 מיליון ₪

שווי נדל"ן

549,533 מ"ר

היקף נדל"ן

47 מיליון

דיבידנד

דוחות כספיים

רבעון 1

רבעון 3

סימול ת"א: אשנכ

אשטרום
נכסים

מניית אשטרום נכסים

מחיר

אג'

שינוי

נפח מסחר

טווח יומי

-

טווח 52 שבועות

-

ע.נ רשום למסחר

עסקה אחרונה:

בשעה:

אשטרום נכסים הינה חברה העוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות וכן באמצעות שותפויות עם אחרים, בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל (בגרמניה ובאנגליה). פעילות החברה כוללת ייזום, הקמה, שיווק וניהול של: מבני משרדים ותעסוקה, מרכזי מסחר וקניונים ומבני תעשייה. בנוסף, לחברה החזקות בחברת סיטיפס, מפעילת הרכבת הקלה בירושלים. אשטרום נכסים מנוהלת ע"י מר ירון רוקמן וכיו"ר החברה מכהן מר רמי נוסבאום.

חברות נוספות באשטרום נכסים

התראות דואר אלקטרוני