ברוכים הבאים לאתר קשרי המשקיעים
אשטרום נכסים

המספרים שלנו לרבעון 3 שנתי 2023

303 מיליון ₪

NOI

98 מיליון ₪

FFO

330 מיליון ₪

דמ"ש שנתי

93.3%

שיעור תפוסה

72 מיליון ₪

רווח תפעולי

2,713 מיליארד ₪

הון עצמי

7,002 מיליארד ₪

שווי נדל"ן

577,810 מ"ר

היקף נדל"ן

דוחות כספיים

שנתי

רבעון 2

אשטרום נכסים אגח 9

מחיר

98.17

אג'

שינוי

-0.25

-0.25%

תשואה לפדיון

5.60%

מח"מ

3.21

טווח 52 שבועות

98.51

-

91.63

ע.נ רשום למסחר

453,855,478.00

עסקה אחרונה: 21-09-2023 09:04

אשטרום נכסים הינה חברה העוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות וכן באמצעות שותפויות עם אחרים, בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל (בגרמניה ובאנגליה). פעילות החברה כוללת ייזום, הקמה, שיווק וניהול של: מבני משרדים ותעסוקה, מרכזי מסחר וקניונים ומבני תעשייה. בנוסף, לחברה החזקות בחברת סיטיפס, מפעילת הרכבת הקלה בירושלים. אשטרום נכסים מנוהלת ע"י מר ירון רוקמן וכיו"ר החברה מכהן מר רמי נוסבאום.

חברות נוספות באשטרום נכסים

התראות דואר אלקטרוני